Jouw zoekopdracht heeft 551 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-06

Filters

Publicatiedatum
1917551

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 103. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 9* Juni 1917 VAN STAAL EN IJZER AAN MARTEL, Nr. 97. Al ken ik u niet, mijn beste Martel, — ten-ware ge soms nog oyer Uilenspiegel geschreven hadt, — en al kent gij mij niet — tenware..., neen niet uit de biecht spreken — toch zullen we, hoop ik, ...

De waarheid: socialistisch weekblad

10e Jaargang. Nr 22 Frijs : 8 Ceniiemen. Zondae 3 Juni 1917 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond „ Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heejt is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: P. De Wi$te3 ¥©rspf esists'aaf, 18, Gent V€?>J?eit'woosr<*€?».s.i|3aci> Uittgev^i' ABONNEtaENTSPRIJS!: ...

Belgisch dagblad

"Sîde Jaarg^an^. zàtebdag 3o juni iorf: No. 243. abonnementen. f er 3 maanden voor Nederland S franco per post. Losse ers. Voor Nederland 5 cent, îuitenland 7'/j cent. Den Haag, Molenstraat 21c. Telefoon Red. en Admin. 7433. .Hm nwuwp——t—M BELGISCH DAGBLAD VerschijBiend te 's-G^avenhage, eBken werktfiag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Crgejjhtisgc6e (A) ÎStcîa 10 $$fe«nig« Belgifcher Kurier i33rttffcCe«s 5Tâ$e©$cd^uws 35et IStlgifdjc Sltiiet tr[il)«int in Srûffel tôfllidj (audj SonntaflS) jWcimal aujs« SKontos bormiMag. IBie Etftt * u S a a b e (A) «fàtint jtbctt SadjmHtafl. Sic 8 >» » H e H u S a a b c (B) «idjeint ntotg«»3. QÉinfcnbungtn fiitb nut on bic ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi lr Juin 1917 Le numéro 10 centimes Soixantième Année - N° 17.930 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : Les abonnements pour la ville et les faubourgs sont âcceptés au bureau du journal, 14, rue Vleminckx.— Pour l'intérieur et l'étranger on peut s'adresser à la poste. LLOYD ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

abonnement revue hebdomadaire, administration ^ Etranger : 17 " P" " 16 pages : 3 0 Centime» le numéro 12, rue de l'Empereur, Bruxelles y AUX MI/NES DE LE/NS : LES BATIME/NTS DÉTRUITS. SAMEDI 2 JUIN 1917 Mo 1 IQ 3= ...

L'indépendance belge

SSème année. No 140 L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE CONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: 5, DAXE STB., IIIGÏÏ HOERORN, W.C.l. U- PLACE DE ^ BOURSE. TtUSPHOOiE : HOLBQRN 1773-4 TEUEPH.! | 238-75 6 VENDREDI 15 JUIN 1917. En vente à Londres à 3 h. le jeudi 14 juin. ( 3 MOIS, 9 ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Dimanche 24 Juin 191? JOURNAL QTJOrxDIEN — Le KTumêro : 15 Centimes A-9 Année. . rvJ» 0-57 PRIX DES ABONNEMENTS 1 mois (juillet, août, septembre), fr. 7.05; 2 mois (juillet, août), lr. â.tO; 1 mois (juillet), ir. 2.56. Les demandes d'abonnement sont reçue* exclusivement par les bureaux et les facteurs des postes, -m Les réclamations ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

- 278 — Verkoopzaal en bazar VANKERCKHOVEN Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. — Stoven en cuisinières. Groote keus van kindervelos. Men aanvaardt aile voorwerpen om uit ter hand te verkoopen. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 10/1 Salle ds ventes et bazar VANKERCKHOVEN Bazar de jouets. — Meubles ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONfe Ps-NNY ,wg|f : Cinq CEHT1MM 5lLA*D*: VIJP CEHT nir.-HBBT : DIX CEUTIBM PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 4»>, CKancery Lane, W.C.2 — Téléphoné : Holbwra 212. ABOXXXJÉEir? 1 M«ii S ah. ; s rjo», S th 24MK ANNEE MERCREDI 6 JUIN 1917 No. 157 LA GRANDE GUERRE I Le Napoléon de Kronstadt Il ALBANIE ...

Het Vlaamsche nieuws

Dinsdag 26 Juni 1917. Dcrde Jaargang Nr. 177 Prijs : © Centiem voor geheel België Het VlaamscheNieuws Yerschijnt 7 maal in de week ABONNEMENTSPRIJZEN i Voor één maand '•?* Voor 8 maand •■— Voor 8 "maand "— Voor één jaar 18 — Ridsktfe, Bebeer en Annkondlglnfen i ROODESTRAAT, 44 ANTWERPBS DB OPSTELRAADi Rai VERHULST, Dr. ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Ctffe Sfasflafee (A) ISteis 10 Bfennig. Belgifcher Kurier ^trUffete* Set ïtelgifdjt Ru ci et ttftfjclttl in Staiftl lufllidj (au&i @tu trtagS) {Wtiatal aa&tt SUoutag botmiUag. <Eie « t ft e X a t g « b t (A) ctf<*tint jcbea S!a$aiUtag. $ie 8 M e i t e « a i g « b e (B) afdjeiat m#rgt*s. CÊinftttbaagen fin» nat on bit ...

Pagina's