Jouw zoekopdracht heeft 503 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-04

Filters

Publicatiedatum
1918503

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

i . v aï - _ . _ FEUS: 10 CEK-TIEHEN « 20 Af ril 19sS lli i M* il mu mi" , i»i ■ lin .m'rii- ' •*).-. - >->":> -- ' ' ^ T'' * ' L"lC-"v"'J ONS VADERLAND Hr ixn SfJl df .111? i & ?t "V ■ ■- ? --jh.x £ A. ^ J SfsSs? <m fcsh'é*' ; J. SXfcf«Ki:i.â?!9l -1 y, ma Mssrtîi, ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

MVI AAMnKRf N-I.S (VKTT7TT FTl'i OUI) (iFTTOTTGZS Nr. 140. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. et A^l 1Û1Q DE GEEST AAN T FRONT Wie vreemde landen bezoekt, krijgt een ruimeren en minder bevooroordeelden blik op de toestanden en instellingen van zijn eigen land. Het nationaal bewust-zijn wordt gelouterd door internationale ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

4 e Année N.237 Directeur-Fondateur : François Olyfr- Vendredi 19 Avril 1918 Les Nouvelles ABONNEMENTS : Hollande: 1 florin par mol 2.50 fl. par 3 mois Journal belge fondé à Maestricht en août 1914 Administration et Rédaction : - Bureaux à Maestricht : La Haye - Prinsegracht, 16 - Téléph. 2787 Wilheiminasingel 27 ANNONCES: La ligne : 15 ...

Het Vlaamsche nieuws

Zatez %-é.g 20 Apriï &#iS - 4*c JurgJ&r 107 Frifs 0" Cmki&m vm$. Bôigië r**" jUJOffSBMiîNÏSïRMïfi* ycàï éé« Biaafl'à - ■ • • • ! -/â Ve* 3 *a«*a ••*• s— ; ;J û«!ÎU.I4 13- ylXw éé» if-*!- • !»•— : Usdsk^ê. Sébcic ta Àsnkeûiii^fcge» ; 73, SÏ-JAKOBMARKT, 7Î ANTWKRPEN Het ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Cde J aargàng. - 11T. Prljs t © Oentlem Dlnsdag SO April 1018, Gazet van Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Sinnenland (Etapegebied uitgezonderd), tr, 4.50 per kwartaal. (ALLE KOSTEN INBEGREPEN) «en wende zich tôt de postkantoren. Ongevraagde stukken worden in geval van aie opneming enkel teruggezonden zoo er tu noodige poxto i* ...

De Hallenaar: volksgezind weekblad

Al lachende zegt de gek de waarheid. VOLKSGEZIND WEEKBLAD. H et vaderland is het volk M. Gorki, Ieder medewerker is veranlwoordelijk voor hetgeen hij sctirijft. ABONNEMENTSPRIJS (ystZËndingskostbtl iniieppea) : De partij-po'itielc wordt geweerd. S Onstplraad pn Rphppf t FTallo S VOO!? DRIE MAAND 1.75 FRANK. Naamlooze stukken worden niet ...

De Belgische standaard

Aboxvbubhtbk '■ -t* -o— ▼oar^SoldaUn Z ntand fr. 1,35 a aauaden a, 50 , S oi&aaden 3.75 Hiet SWdaten | la 't Itnd. 1 maand fr. 1,75 a m*as«len 3 50 3 »a*ïidc*. 5,î5 Buiten 't ltnd: Z maand fr. 9,50 1 • maaaden 5,00 Opstil t Baiwir Till* " Ma CofuiU»" Zesedijk DKPAKMH Kleine aankea- diglngen : 0,25 i. de regtl RZOLUUN ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier j39rUffefetv Sn 8 • I o 11 4 • Rntltt t» «JtBflet 'tgUQ («m# ««S«t 9tont«a Hrnttlm» Vit Sifli lalgiki (A) «rldjtim |f»«» Si» 8 » • " • <BI trlftjemt «oigtn» ei»i<a»«n«tD fin» nu: «n Ht» 3<ftrifti<ttnna ■ I 4 ■ •• Otflontn !• Ait «nntilanti ctagclaaBM ïianuîrrtel» fait m ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaar No 3 (20) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 4387 (4-3-18) 1 April 1918 De Poperingsche Keikop -I&^XdeX VoVerinçmMrs irrt Udért ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BKHEEB E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONSVADELAND STICHTERS : J. Eaeckalandt #a A. Tempe. e -$> BôlgiSCh daghJfcd VPTSJC." ^ 01) *1 d© d&g6I£ der Weet Op«W «EC* "**»L aboivki&m tel**»!* Pex- snauuul iBtelgia 1. ^6 irrwnfcrSiSt ®.»5 ssa-ftioïJRUtS &K# Per trtmowteir •* 6/tO » 0.SO » S»«« fffeï-SJv* « « «m» VodRr!«n«i » if. r-weMortot, ...

Amon nos autes: nosse gazette veut l'djoû totes les samainnes

NUMERO 39 ET 40 PRIX: 2 CENSES ET D'MEIE 7 AVRIL 1918 Nosse Gazette veut l'djoû totes les samainnes COMITÉ DE RÉDACTION: ] G. FONTAINE. — E. LAMBEECHT. — L. MARTIN. Les manuscrits engagent la responsabilité de leurs au- • Administration — Rédaction : ♦ • teurs et, comme les Belges, ne se rendent pas. La cor- ♦ EMILE LAMBRECHT. ...

De Belgische standaard

AfiOKHEMBNTBM g <5— Voof Soldattn S t tnmsd fr. 1,35 h a m**nden 3,30 ) œtunden 3.75 p Hi« Scî<Ut»r j in 't lafld. ! X mawid fr. 1,73 a mta&dea 3,50 3 mainden 5,25 Baiten 't laad: ^ i miitid fr. a,50 | g munden 5,00 * 7.53 | 1 . Opstsi & Bsfesap Villa " Ma. Coquille" Zeedijk DJE PANNE f Kleine aatiko»-digingen : 0,25 ...

Pagina's