Jouw zoekopdracht heeft 399 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-10

Filters

Publicatiedatum
1915399

De Belgische standaard

DACMULaAJD oor Ta&i e& FoM Fooi1 Gtod es Haarci m L&nc ADjuuc enitprij» vocr 66 bhiokop» (* MUidM) bij tooniitbstâltoi; s Vùot de soldâtes : 2,60 tr. Vue* da nidt-«old»tea — la 't l*p<t 3.60 tr. ; kmltea 't ijuad : 6.00 fr. itidtca meer exempitren na tik acromer wordea geTfmçd, wordt de t bonnement* pi'js ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 46 3 October 1915 Ibrieven te zenden aan de redactie van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gen']) ALLERLEI vorige nummers van :: " allerlei „ " zljn te verkrijgen bij " de verkoopers " Lezing voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemen De Engel = Bewaarder De feestdag der HH. ...

L'indicateur - De aanwijzer

année. — 81 Octobre 1915. N° 41. 40ste jaargang. — si October 1915. L'INDICATEUR Téléphone : 261 Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. DE AANWIJZER Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onze bureelen. zijn. open -van. S tôt 1 ■u.'u.r 3STos "bu.rea'u.^ sont ouverts d.e S à X lieiare Tarief der Aankondigingen voop 1915 ~T ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR Dinslag "19 Oktokr 1915 w m DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bureeîen te Genî rp 18 Ketelvesi Bîîicieeie Duitscîie ùericnten VERORDEHING fe«tre£Te&de het verroaderen van droosa vosderon, suiksrbddtsn ©n rap3ïi. De voeding met hooi, klaverhooi en nagras alsook van aile andere geoogste çhooge ♦oederen, van ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2* Année. - N° 365 TIRAGE 75.000 paiil II 11 I 11B M »>I CINQ CENTIMES Edon B SAMEDI 2 OCTOBRE I9I5 Le Bruxellois ABONNEMENTS: 1 3 S 12 Mois Bruxelles et Faubourgs 2 fr. 4 fr. 7 fr. 12 fr. Province et Etranger 3.50 8.50 16.00 30.00 Journal Quotidien Xzo.cIo^pos^câ^KLt; Réd3c*ion, Administration, Publicité: Bureaux de vente nour Bruxelles ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Centra! 12 86. y 12 Biatiz. De Stem uit Belgie I'Echo de Belgique R ♦ czcz T?f «ccoll .^rif ro w r Abonnement: 1s. 6d» voor drie maanden. Subscription : is, 6d, for three monthse 2de Jaargang.—Nr. 6. Oplage 20,200. VRIJDAG, OCTOBER 29, 1915. Abonnement voor Holland : i fl. T) ...

Het Vlaamsche nieuws

londag 3 Oktober 1915, Herste jasug'. Mr. 261 Prijs s Cendemea de-or gefreei Beigiè Het Vlaamsche Nieuws Ht* tMtt iro&sflfdht m«@it ' «r®?*pr«i4 Nteuwslgteiii nm Rplglë * VumMIxi! 7 tfta&I par weeB UfcKnniMmr?■■fc^^^îjst^i^&s>'fe»«gag&^CTn£'r5aiBBrfc-3gaiafcg»Sita56»H?aafcgae^rgAJa^^ ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Fi«'r «n l'-jpifl*Prwiw,« n<n>l^!PfFip,>fRl '|'<i. jm W •* ™ Beiieer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN," 13 ~ Brussel ' ABONNEMENTSPRJJS : Per Jaar . . Fr. 6.50 PRIJS : 15 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Drama in voile zee (plaat) 13 Hoe staat het met den Oorlog ? (Het groote ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2® Année. - N° 391 TIRAGE 75.000 CINQ CENTIMES EdOB B JEUDI 28 OCTOBRE 1915 nmnTMTiiinrTi ■ i ni mu ii m ni uni i m b ibbi i i— mm mmwi Le Bruxellois ABONNEMENTS : 13 6 12 Mois Bruxelles et Faubourgs 2 fr. 4 fr. 7 fr. l2fr. Province et Etranger ..... 3.50 8.50 10.00 30.00 U Journal Qit cxtjt d ien Indépendant t'y ■■ ■ Rédaction, ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNEE. — Série nouvelle. — N» 524 Le numéro ; 10 Centimes (5 CENTIMES AU FRONT) Vendredi Ie* Octobre lÇftS' i rédaction & administration Il a> ne de la Bourse — LE HA7RB Téléphone: Le Havre n' 14,05 directeur : FffîHMD WM1 fontes les communications concerr.an la rédaction doivent être adressée a8Ut,rne de la Bourse, Le ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

16 October 1915 Nr 42 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen 1\WCHHIJVI.\(;S1*»IJH Veor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschljnend® Dit blad is VOOR DE BELGISGHB SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. BRIEF UIT ITALIE Beneweinig; natuarlijke Grens. — Palace-Hotelvaa béton en rots en. —De Ooriog der Indianen. — Twce- of driekleurig. De ...

Pagina's