Jouw zoekopdracht heeft 399 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-10

Filters

Publicatiedatum
1915399

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG g OCTOBER i9i5 i!,e JAARGANG nr i5 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukkeri al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID — Redaktie en Administratie : Plaritijnlei West, 66, Antwerpen ALMOES OF REGHT II Waarom nu de arbeider niet eene op ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 14 Octobre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.436 '^FSCCTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS / / Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaîerdag verschîjnenda Dit- blad is VOOR DE BELGISCHE! SOLDATEN bestemd ; iedere compag-nie, escadron of batterij ontvangl tien of vijftLen FraascLie en Nederlandsche exemplaren. ROEMRIJKE BLADZIJDEN tcofc Mtefeia son bef V Begiment ]sprs ti ^03$. ('Vervolg) "Cfîe o^rstc uitval van onze troepen, zou «le mernij van ...

L'écho de Belgique

SDe Stem utt JSelgie Ifëcbo be Belgique ============= p w ^ =========== t-j < __ t-» » c \V7 Abonnement: Is. 6d, voor drîe maanden. JDtir£6l « 55, Kussell OC[Uctr2, W.(w<» Subscription : is. 6d« for three months. 2de Jaargang-Nr. 2. ' Ôpiage-)0ck - VF.IJDAG, OCTOBER 1,1915. 'Abon\ZlV:ZTrâ.: 's' Price Id. DE OFFENSIEF AAN GANG. ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI « ONE PENNY) BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES, (HOLLANDE : 5 CENTS.) adminibrsation et redaction: ïudor house. tudob st.. london. e.c. TELEPHONE: CITY 3960. ——■—g————■mm—mmm——— bureau a paris : 11, place de la bourse. TELEPH.: {Jallfi. ** LONDRES, MARDI 26 OCTOBRE 1915. (3 mois, 9 shillings. ) ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Centra! 12 86. y 12 Biatiz. De Stem uit Belgie I'Echo de Belgique R ♦ czcz T?f «ccoll .^rif ro w r Abonnement: 1s. 6d» voor drie maanden. Subscription : is, 6d, for three monthse 2de Jaargang.—Nr. 6. Oplage 20,200. VRIJDAG, OCTOBER 29, 1915. Abonnement voor Holland : i fl. T) ...

Belgisch dagblad

xste aaargang: ZATERDAO Q3 OCTOBER 191» No. 33 .sa/. IBa ABOpEIEKTEN. l'or 3 maandea voor Hollan^. f 2.50 franco per post Losse $nmmers: Voor Holîand 5 cent Voor Buitenland Vh cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-89, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Sestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU ...

De Belgische standaard

1® Jaar - Nr 170 Vijf centiemen het nummer Dinsdag 5 October 191b De Belgische Standaard loor TaaJ en Volk PjaLÔKBT Foor Ood e.o H&afdenLBna A.b#zwexconisprijs voor ou aawwri ~.f • Vr>or de »old»texs : 2,50 Ir. V ir de niet-aoîdatoa - In 't I«»ë S.50 fr. ; bn/ton 't /«ad : 6.00 fr. lodien meer exempïaren van elk nommer worden ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Pimanche 31 Octobre, Lundi 1 et Mardi 2 Novembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17-.451 ^QjtfRgGIION & RÉDACTION : 14À: VLEMINCKX, 14 Anvers DA^ ^pfeléphone 3761 LLOYD AKVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

m\ h) fur IIolz und Bauhalz an den General (les I&genieur- und Pionierkorps beiin General-Gouver-nement in Belgien iBrûssel, rue de la Loi 10, Wetstraàt 10), i) fiir aile ubrigen Giiter an die itisebe Abteilting beiih General-Gouverneur in Belgien Ausfuhriiauptslelijjî, (Briissel, avenue de la lleuaissance 3o, Ilerlevingslaan 3o), oder an ...

L'indépendance belge

èucme année. No. 25£ L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI * ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES, (HOLLANDE : 5 CENTS.) PUNIS rRATION ET REDACTION: HOTJSE, TUDOR ST., LONDON, E.1 ELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS : n, PLACE DE LA BOURSE LONDRES, VENDREDI 29 OCTOBRE 19 TELEPrt.: {^8-75. (3 MOIS, 9 SHILLINGS. } ABONNEMENTS: 16 MOIS, 17 SHILLINGS. j ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi 15 Octobre 1915 N° 334 Vendredi 15 Octobre 191S LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION Si ftZon'ûag'zie-atix-Iîer'bes-Fotaffères, BRZJ2CF1T<TtW& BUREAUX t DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÉE, Directeur ^ JOUI NAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO s lO CENTIMES ANNONCES Petites annonces la ligne, ir. O.-iÔ Réclame avant les annonces . —' ...

Pagina's