Jouw zoekopdracht heeft 503 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-04

Filters

Publicatiedatum
1918503

Informations belges

N° 608 9 Avril 1918 INFORMATIONS BELGES Obsorvatiori importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelle» de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Ons land

f î«r4* iw<T;$ang, NUamtt St PSttiS; $ CfSNTSBMJBN 2# Ajh*1 î|Js. L-Iif1"» mmit II" I" ''Il ABONNEMENTSFRIJS: per jaar S.— Voor 9 inaanden 1.75 foor 3 maanden ONS LAND Mïb gilirljli |B tea hareele vaii &e.t bJ«0 Opstelraad ca Btiiecr : ROGUIiSTRAAT, 44, AîfTWfcfyiJSi ALtiEMfiEN WEEKBLAD YOOK H ET VLAAMSCHE ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaar No 4 (21) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 442 (21-3-1 15 April 1918 ABONNEMENTSPRIJS • Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't t<an) 2 maal te maande BbHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. Belangrijke brief uit ...

Informations belges

N° 666 17 Avril 1918 INFORMATIONS BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelle», de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en. certains cas, de s'assurer de l'exactitude ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

Directeur-Fondateur ; François Olyff Mercredi 24 Avril 1918 Les Nouvelles ABONNEMENTS) Hollande: 1 florin par mois 2.50 fl. par 3 mois Journal belge fondé à Maestricht en août 1914 Administration et Rédaction : Bureaux à Maestricht : La Haye - Prinsegracht, 16- Téléph. 2787 Wilhelminasingel 27 ' . "S ANNONCES! La ligne : 15 cents en ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

The Newspaper for Belgiarta LA MÉTROPOLE Ione penny CINQ CENTIMES J ;nE. VIJF CEHT lff: DIX CE*T1Ba PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Ckancery Line, W.C.2 — Téléphoné : Holborn 212. f 3 mois 9 shi Abonnements : 6 mois 17 sh. [ 1 an 32 sh. I 25"* ANNEE MERCREDI 24 AVRIL 1918 No. 114 LA GBANDE GUERRE La menace aérienne ...

Belgisch dagblad

Z A.TERDAG JSO eta ZÔPÎ ££L ^T»TTrrj 19X8. o. Z abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland | Z50 franco per post. Losse 1 nammers. Voor Nederland 5 cent. Yoor Buitenland 7'/; cent. TIoti TTaao-. Prinses-raclit 126. BELGISCH DAGBLAD ^ersohijsieEidi te 's-Qrsiïe^age, elkeia werkd'ag te 12 ure midrîag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

HET VADERLAND Ceine aankotidigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN G( -THEM, Directeur mtm WBÊ WÊÊ WÊÊÊË^ Het nommer t 5 centiem (Front en Frankrijk)i 10 centiem (andere landen). Per maand ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

fi«r«fs jjaargang — Numntr 1047 PRIJS: 10 CENTIEMEN Masnd*g 15 April 19i8 ONS VADERLAND ■îlûHTEBS : J. Bisckflsndt «e A. T#mp«i s Belgisefi d&gbimd TersckîfBeiidle cm ni de Mgm dsp week 3sn7«l • 4. ■ 17, r«# fflortet, CAL&1S """ ' ' ---" " ->n— 1 1 "" m ' 3 ABomanffiiiîÈK'S'ÉSM fer ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschîjnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of bafcterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Schouwburg der Romingin ïnhuldiging. — Wat onze Vorstin doet voor da uitspanning' ortzer soldaten. Vier tooneeJzalen. — De dankbaarheid ...

Informations belges

Informations Belges Observation important© ucserTRtion importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvel.' es do presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirecte», il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude ...

Onze toekomst: christen-sociaal weekblad

ONZE TOEKOMST DRIE hAANDEN Fr. 1.85 CHRISTEN-SOCIAAL WEEKBLAD YERSCH IitWT ELKEM ZOKPAG Il PER NUMMER I iO Ctm. 20 APRIL 1918 5UREELEN : 1, Avenue des UrsuJines - LE HAVRE 1e Jaargang ■ N° 7 EEN DROOM A LOUEli L~\E CHAMBRE... POUH MONSIEUR SEUL! Lieu avond kadden wij lang gepraat over de kuisvestingskrisis die bijzonder in de groote steden ...

Pagina's